آموزش مهارت‌های کسب و کار و رسیدن به ثروت

فن بیان، مذاکره و متقاعدسازی

۲۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال

شما با خرید این محصول 8070000 ياقوت قرمز کسب می کنید
آموزش متقاعدسازي با كاميار ميردار
فن بیان، مذاکره و متقاعدسازی

۲۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال