آموزش مهارت‌های کسب و کار و رسیدن به ثروت

کتاب بازاریابی عصبی

آکادمی آموزشی کامیارشو آموزش مهارت‌های کسب و کار و رسیدن به ثروت

تاریخ به روز رسانی: ۱۱ ماه قبل، توسط کامیار میردار

مي‌خواهم بدانم
كتاب سياست‌گذاري براي تغيير رفتار شهروندان
این نوشته در كتاب ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.