تاریخ به روز رسانی: ۲ سال قبل، توسط کامیار میردار

۲۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال

تبلیغ نویسی

تبلیغ‌نویسی

۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
۲۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال
۲۲.۵۹۰.۰۰۰ ریال
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بازاریابی

مخاطب شناسی

۳۲.۸۹۰.۰۰۰ ریال
۲۴.۹۹۰.۰۰۰ ریال
حراج!

مغز و عملکرد آن

ساختار مغز

۰ ریال