تاریخ به روز رسانی: ۵ ماه قبل، توسط کامیار میردار

تست چرخه کسب و کار

این شرح سوالات آزمون می‌باشد که در بخش ایجاد آزمون تهیه و تنظیم می‌گردد. این بخش قبل از شروع آزمون، نمایش داده خواهد شد و کاربر این قسمت را قبل از شروع تست مشاهده خواهد کرد.